Trobada d'Hivern - Vall de Bonabé

3 - 5 de març de 2017